Tải trọng: 5,45 Tấn

Tải trọng: 7,3 Tấn

Tải trọng: 7,5 Tấn

Tải trọng: 5,75 Tấn

Kinh Doanh Xe: 0933 806 878
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0938 809 209
Cung Cấp Phụ Tùng: 0938 805 037