Số chỗ ngồi: 22 chỗ

Số chỗ ngồi: 29 chỗ

Số chỗ ngồi: 29 chỗ

Kinh Doanh Xe: 0933 806 035
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0938 809 209
Cung Cấp Phụ Tùng: 0938 805 037