Số chỗ ngồi: 22 chỗ

Số chỗ ngồi: 29 chỗ

Số chỗ ngồi: 29 chỗ

Kinh Doanh Xe: 0933 805 902
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0933 800 222
Cung Cấp Phụ Tùng: 0903 892 892