FUSO VIỆT NAM

Một bộ phận trực thuộc
Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam

Địa chỉ                : 693 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại           : +84 83-5889111

Fax                      : +84 83-5890200

Email                  : contact@fuso.com.vn

Hỗ trợ dịch vụ     : fusoaftersalessupport@daimler.com

 

 

 

Liên hệ

  • (*) Thông tin bắt buộc

Sản phẩm quan tâm

Top