CN Đà Nẵng - Công ty CP Ô Tô Trường Hải

CN Đà Nẵng - Công ty CP Ô Tô Trường Hải

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Quá Giáng 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3764 495

Fax: 0236 3764494

 

Top