Ô Tô Ngôi Sao Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Ô tô Ngôi Sao Việt Nam

Địa chỉ: Số 02 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 - 3815 8888

Fax: 08 - 3815 7788

Email: contact@vietnamstar-auto.com

Website: http://fuso.vietnamstar-auto.com/

Facebook: https://www.facebook.com/FUSOVietnamStar/

 

 

 

 

 

 

Top