MPC - Bình Dương

Công ty TNHH MTV Vận tải Thương mại Dịch vụ MPC

Địa chỉ: 44C Xa Lộ Hà Nội, Phường Bình Thắng, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại:

- Bộ phận bán hàng: 0963311520

- Bộ phận chăm sóc khách hàng: 0981341111

- Đường dây nóng: (0650) 3990 111.

Email: fuso@mpc.net.vn

Fax: (0650) 3990 333

Facebook: www.facebook.com/fusompc

Websitewww.fusompc.com.vn

Top