CN THACO CẦN THƠ

Chi nhánh Cần Thơ - Công ty CP Ô tô Trường Hải

Địa chỉ: 340 Cách Mạng Tháng Tám, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ

Điện Thoại: 0710.3886.137/0710.3887.956 - Fax: 0710.3887.957/0710.3887.956

Website: http://thacocantho.com.vn

Hotline: 0933.805.758

 

 

 

 

 

Top