Tính năng

Động cơ diesel: 6S20 (Euro III)
Dung tích: 6.370 cc
Turbo tăng áp
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Trang thiết bị đầy đủ.

Tính năng

Động cơ diesel: 6S20 (Euro III)
Dung tích: 6.370 cc
Turbo tăng áp
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Trang thiết bị đầy đủ.

Tính năng

Động cơ Diesel: 6S20 (Euro III)

Dung tích 6.373 cc

Turbo tăng áp.

Phun nhiêu liệu trực tiếp

Trang thiết bị đầy đủ

Tính năng

Động cơ diesel
Dung tích 11.945 cc
Turbo tăng áp, 4 kỳ.
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Trang thiết bị đầy đủ.

Top