Tính năng

Động cơ diesel 4D37
Dung tích 3.907 cc
Turbo tăng áp, 4 kỳ.
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Trang thiết bị đầy đủ.

Top