Tính năng

Động cơ diesel: 6S20 (Euro III)
Dung tích: 6.370 cc
Turbo tăng áp
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Trang thiết bị đầy đủ.

Tính năng

Động cơ diesel: 6S20 205
Dung tích: 6.373 cc
Turbo tăng áp
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Trang thiết bị đầy đủ.

Tính năng

Động cơ diesel: 6S20 (Euro III)
Dung tích: 6.370 cc
Turbo tăng áp
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Trang thiết bị đầy đủ.

Tính năng

Động cơ Diesel: 6S20 (Euro III)

Dung tích 6.373 cc

Turbo tăng áp.

Phun nhiêu liệu trực tiếp

Trang thiết bị đầy đủ

Top