Tính năng

Động cơ diesel

Dung tích 3.908 cc

Turbo tăng áp, 4 kỳ.

Phun nhiên liệu trực tiếp.

 

Tính năng

Động cơ diesel

Dung tích 3.908 cc

Turbo tăng áp, 4 kỳ.

Phun nhiên liệu trực tiếp.

 

Tính năng

Động cơ diesel

Dung tích 3.908 cc

Turbo tăng áp, 4 kỳ.

Phun nhiên liệu trực tiếp.

 

Top