Tính năng

Động cơ diesel: Mitsubishi 4M42 - 3AT2 tăng áp
Dung tích: 2.977 cc
Làm mát bằng khí nạp
Phun nhiên liệu điện tử

Tính năng

Động cơ diesel: Mitsubishi 4M42T4-3AT2 tăng áp
Dung tích 2.977 CC
Làm mát bằng khí nạp
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Tính năng

Động cơ diesel: 4D34-2AT4    
Dung tích 3.908 cc
Làm mát bằng nước.
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Top