Tính năng

Động cơ diesel: 4D34-2AT5
Dung tích: 3.908 cc
Turbo tăng áp
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Tính năng

Động cơ diesel: 4D34-2AT5    
Dung tích 3.908 cc
Làm mát bằng nước.
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Tính năng

Động cơ diesel: 4D34-2AT4    
Dung tích 3.908 cc
Làm mát bằng nước.
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Top